کریستالمقایسه محصولات (0)


کریستال ساعت 32.768

کریستال ساعت 32.768

کریستال قطعه ای  2 پایه است که در مدار اسیلاتور و به منظور تولید نوسانات بکار گرفته می شود. ک..

200تومان

کریستال کوتاه 10MHZ

کریستال کوتاه 10MHZ

کریستال قطعه ای  2 پایه است که در مدار اسیلاتور و به منظور تولید نوسانات بکار گرفته می شود. ک..

250تومان

کریستال کوتاه 12MHZ

کریستال کوتاه 12MHZ

کریستال قطعه ای  2 پایه است که در مدار اسیلاتور و به منظور تولید نوسانات بکار گرفته می شود. ک..

250تومان

کریستال کوتاه 16MHZ

کریستال کوتاه 16MHZ

کریستال قطعه ای  2 پایه است که در مدار اسیلاتور و به منظور تولید نوسانات بکار گرفته می شود. ک..

250تومان

کریستال کوتاه 20MHZ

کریستال کوتاه 20MHZ

کریستال قطعه ای  2 پایه است که در مدار اسیلاتور و به منظور تولید نوسانات بکار گرفته می شود. ک..

250تومان

کریستال کوتاه 24MHZ

کریستال کوتاه 24MHZ

کریستال قطعه ای  2 پایه است که در مدار اسیلاتور و به منظور تولید نوسانات بکار گرفته می شود. ک..

250تومان

کریستال کوتاه 40MHZ

کریستال کوتاه 40MHZ

کریستال قطعه ای  2 پایه است که در مدار اسیلاتور و به منظور تولید نوسانات بکار گرفته می شود. ک..

250تومان

کریستال کوتاه 4MHZ

کریستال کوتاه 4MHZ

کریستال قطعه ای  2 پایه است که در مدار اسیلاتور و به منظور تولید نوسانات بکار گرفته می شود. ک..

250تومان

کریستال کوتاه 6MHZ

کریستال کوتاه 6MHZ

کریستال قطعه ای  2 پایه است که در مدار اسیلاتور و به منظور تولید نوسانات بکار گرفته می شود. ک..

250تومان

کریستال کوتاه 8MHZ

کریستال کوتاه 8MHZ

کریستال قطعه ای  2 پایه است که در مدار اسیلاتور و به منظور تولید نوسانات بکار گرفته می شود. ک..

250تومان

نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)