سوکت IC معمولیمقایسه محصولات (0)


سوکت 14 پایه معمولی

سوکت 14 پایه معمولی

سوکت ها در مداراتی کاربرد دارند که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ، این سوکت سو..

90تومان

سوکت 18 پایه معمولی

سوکت 18 پایه معمولی

سوکت ها در مداراتی کاربرد دارند که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ، این سوکت سو..

100تومان

سوکت 20 پایه معمولی

سوکت 20 پایه معمولی

سوکت ها در مداراتی کاربرد دارند که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ، این سوکت سو..

120تومان

سوکت 28 پایه معمولی

سوکت 28 پایه معمولی

سوکت ها در مداراتی کاربرد دارند که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ، این سوکت سو..

140تومان

سوکت 40 پایه معمولی

سوکت 40 پایه معمولی

سوکت ها در مداراتی کاربرد دارند که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ، این سوکت سو..

200تومان

سوکت 8 پایه معمولی

سوکت 8 پایه معمولی

سوکت ها در مداراتی کاربرد دارند که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ، این سوکت سو..

50تومان

نمایش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)